Genstande, dufte og smag som bærere af erindring

Når vi bevidst prøver på at huske noget, så ligger erindringerne ikke samlet et bestemt sted. Vi skal aktivt søge efter erindringen mange forskellige steder og sætte den sammen inde i hjernen. Når mennesker, der lider af demenssygdomme, bliver udsat for et sansebombardement, kan de ad en smutvej komme forbi den bevidste søgen efter erindringer. Jeg har indrettet en 1958-lejlighed specifikt til det formål. I foredraget fortæller jeg om arbejdet med indretningen og resultaterne af erindringsformidlingen. Der er også mulighed for at se en film af 30 minutters varighed.

© Foto: Kamma Mogensen
© Foto: Kamma Mogensen

Kontakt mig her

Luk menu